Koolitus "HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias"

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h

Koolitus „HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias”

Hariduslike erivajadustega lapsed vajavad täiskasvanute teadlikku lähenemist ja tööd  ning oskuslikku õpetamist lapse arengulisi eripärasid silmas pidades. Selleks, et lapse arengut toetada on vaja täiskasvanul väga selgelt ja täpselt kaardistada lapse arengutase ning koostada plaan edasise arengu toetamiseks. Kuid milliseid dokumente ja kuidas on vaja lasteaias regulaarselt täita ja vajaduspõhiselt koostada?

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi HEV lasteaialapse dokumentatsiooni kohta ning parendada dokumentatsiooni täitmise professionaalseid oskusi.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus on suunatud lasteaiaõpetajatele, lasteaiajuhtidele, HEV koordinaatoritele, tugispetsialistidele ja teistele lasteaiaealise lapse arengu dokumentidega kokku puutuvatele spetsialistidele.

Koolituse maht:

5 akadeemilist tundi

Koolituse teemad:

 1. Millest algab HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias?
 2. Millised dokumendid on vajalikud?
 3. Dokumentidega seotud seadusandlus ja kord: andmekaitsenõuded, säilitamine, edastamine
 4. Lapse iseloomustus – miks, millal ja kuidas seda kirjutada?
 5. IAK või KTK – millal ja millist dokumenti koostada?
 6. Näidisdokumentide koostamine (iseloomustus, IAK)

Koolituse läbinu:

 1. Mõistab erinevate dokumentide täitmise olulisust lapse arengudünaamika kaardistamisel.
 2. Teab millised dokumendid on vajalikud.
 3. Tunneb ja orienteerub dokumentide koostamisega seotud seadusandluses.
 4. Oskab hinnata iseloomustuse koostamise vajalikkust ning teab miks, millal ja kuidas seda teha.
 5. Teeb vahet IAK-l ja KTK-l ning oskab otsustada, millist dokumenti lapsele koostada.
 6. Oskab eesmärgipäraselt koostada iseloomustust ning IAK-d.

Koolitaja Agnes Aasmäe

info@adamsonkoolitus.com

Eripedagoog-nõustaja (MA); Elva Perekeskuse eripedagoog, tegeleb lastega nii rehabilitatsioonisüsteemis, kui ka lasteaedades; Tartu maakonna lasteaedade eripedagoogide aineühenduse juht; OÜ Eripesa asutaja; erivajadusega lapse ema ja Eesti Eripedagoogide Liidu liige.

Märgusõnad „küsi, kuula, vaata, uuri, avasta” on minuga kaasas käinud eripedagoogilise töökogemuse algusest ning need on märksõnad, mida olen omaks võtnud mitmel tasandil. Niisamuti HEV lapse dokumentatsiooni täitmisel ja lisa tuge vajavale lapsele tegevusi planeerides on täiskasvanul vaja küsida küsimusi, kuulata, vaadelda ja uurida last, et avastada tema arengupotensiaal ning planeerida parimaid praktikaid kasutades võimalikult efektiivsed tegevused lisa tuge vajava lapsega. Üksi paber ei ole koostamiseks paberi pärast ning üksi tegevus lapsega ei ole tehtud lihtsalt tegemise pärast, vaid lapse arengu parimaks toetamiseks.

Küsi hinnapakkumist