Koolitus „HEV õppija dokumentatsiooni täitmine“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Õppe maht: 4 akadeemilist tundi (4x45 minutit)

Koolitus „HEV õppija dokumentatsiooni täitmine“

Koolitus on loodud haridusasutuste töötajate vajadusest saada tuge ning vahetada mõtteid ja kogemusi erinevatel HEV õpilastega kaasnevate dokumentide teemadel.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade haridusliku erivajadusega õpilase õpetamisega kaasnevatest dokumentidest koolis;  dokumentatsiooni koostamisest,  täitmisest, esitamisest, jagamisest ja säilitamisest. 

Koolitus on suunatud I, II ja III kooliastme õpetajatele, kooli tugispetsialistidele ja haridusjuhtidele.

Koolituse teemad

 • Millised dokumendid on vajalikud?

Dokumendid:

 1. Individuaalse arengu jälgimise kaart (IAJK, AJK)
 2. Käitumise tugikava (KT)
 3. Individuaalne õppekava (IÕK)
 4. Iseloomustus
 • Dokumentide täitmise täpsus, kord, seadusandlus.
 • Näidisdokumendid.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu 

 • oskab koostada ja täita HEV õpilasega seotud dokumente
 • teab kellele ja mil viisil tuleb dokumendid esitada või jagada
 • tunneb HEV õpilase dokumentidega seotud seadusandlust
 • oskab leida HEV õpilase dokumentide juhendid

Koolitusel jagame koolitaja ja osalejate kogemusi ning pakume lahendusi tekkinud probleemidele. 

Koolitaja: Kati Mõttus

kati.harjo@adamsonkoolitus.com

Tartu Herbert Masingu Kooli individuaalõppe ja klassiõpetaja, eesti keele teise keelena õpetaja.

Töötamine hariduslike erivajadustega õpilastega on vajalik, oluline ja pidevas muutumises. Õpetajana motiveerivad mind töötama väikesed võidud igas koolipäevas, võimalus kujundada laste maailmavaadet ning kasvatada neist täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Püüan alati leida igas lapses positiivseid omadusi, leida üles nende huvid ning motiveerida neid õppima ja huvi tundma maailmas toimuva vastu. Peamised põhimõtted, mida oma töös jälgin on struktureeritus, individuaalne lähenemine ja koostöö lapsevanematega. Püüan olla õpetaja, kes on oma õpilastele märkajaks, toetajaks, teejuhiks ja suunanäitajaks. Minu empaatiavõimet, oskust märgata õpilase vajadusi, tervislikku seisundit ja heaolu, arendas kasvatajatöö asenduskodus ja lühiajaline töökogemus omavalitsuse lastekaitsespetsialistina. Täna töötan individuaalõppe ja klassiõpetajana Tartu Herbert Masingu Koolis. Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika BA õppekava ning lõpetanud STEM pedagoogika lisaeriala ainedidaktilised pädevused Tallinna Tehnikaülikoolis.

 

Küsi hinnapakkumist