KOVISIOON MURRAB SUUREL HULGAL RÜHMA KOOSOLEKUID

Meie lülitame väiksed/suured rühmatoimingud struktureeritud formaadiks ja muudame passiivsed kuulajad aktiivseteks osalejateks. Me aitame luua ideid ja ühtlustada olemasolevaid.
  • Rohkem vestlust - teadlikkuse suurendamine
  • Palju rohkem tegevust - mis on tulemuslik. 
Organisatsioonile:
  • selgema arusaama kogu oma meeskonna vaatenurkadest  
  • suutlikuse reageerida koheselt meeskonna väljavaadetele
  •  saavutada kõige kiiremini nende vastavusse viimine
  • oskuse ja teadmise kuidas kasutada osalejate erialaseid teadmisi ja rakenda neid kõige tõhusamalt
  • liigute suures grupis reaalsete ja jätkusuutlike tegevuste suunas
  • leiate paremaid ja pikaajalisi otsuseid
  • kokkusaamised on põhjalikumalt esitatava sisuga
  • uute ideede, muudatuste ja protsesside kasutuselevõtt ja rakendamine toimub nüüdsest kiiremini
Võta meiega ühendust ja koostame üheskoos, Teie organisatsiooni vajadustele vastava koolituskava.
Positiivse muutuse suunas liikumine algab nüüd!
Töötoaga saate tutvuda ja tellida vajutades allolevale pildile!