Koolitus “Konfliktide ennetamine ja lahendamine muutuste keskel”

Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni

Koolituse ajaline kestvus on 4ak/h

Konfliktide ennetamine ja lahendamine muutuste keskel

Organisatsioonid on pidevas välis- ja sisekeskkonnast mõjutatud muutustes ning muutustega kaasnevad konfliktid on loomulik osa organisatsioonide toimimisest. Konfliktidega toimetulek on suuresti sõltuv isikuomadustest, kuid konflikte lahendama ja ennetama on võimalik õppida igaühel. Koolitus „Konfliktide ennetamine ja lahendamine muutuste keskel“ on loodud praktiliste probleemilahendamise mudelite õppimiseks ning konkreetsete igapäevaste olukordade lahendamiseks organisatsioonis.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab eesmärgipäraselt rakendada konfliktilahendamise ja -ennetamise võtteid ning aitab teadliku kommunikatsiooniga kaasa stressivaba töökeskkonna loomisele.

Koolitus on suunatud kõigile organisatsiooni liikmetele, kes soovivad luua ja hoida häid töösuhteid ning õppida konfliktilahendamise meetodeid.

Õppe maht: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 minutit)

Koolituse teemad

 • Milline on probleemilahendamise mudel, mis sobib kasutamiseks igas olukorras?
 • Kuidas enda suhtlemistehnikate mõistmine aitab ennetada ja lahendada konflikte?
 • Mis on suhtekapital ning kuidas selle mõistmine ja rakendamine aitab luua paremaid suhteid ja selgemat kommunikatsiooni?

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab positiivsete suhete olulisust ja oskab neid luua
 • kommunikeerib selgelt ja teadlikult
 • oskab arendada koostööd negatiivse eelhäälestusega kollektiivis
 • annab tagasisidet konstruktiivsel moel ja arvestades selle mitmekülgse mõjuga
 • juhib enda tundeid ja oskab seeläbi suurendada enda sotsiaalset mõju
 • säilitab enesekontrolli konfliktses olukorras ning arvestab vestluspartneri emotsionaalse seisundiga
 • väldib konflikti võitmise suhtumist ja keskendub kõigile sobivate lahenduste leidmisele
 • rakendab teadlikult konfliktilahendamise ja -ennetamise tehnikaid
 • väldib manipulatsiooni.

Koolitusel analüüsime elulisi situatsioone ja õpime kasutama tehnikaid lahenduste leidmiseks.

Koolitaja: Marko Adamson

Tagasiside koolitusele

Marko oskab võimatuna näivate suhtepundarde harutamise ja lootusetute olukordade lahendamise võimalikuks muuta. Hea suhtlejana ja veel parema kuulajana tabab koolitaja lennult koolitusgrupi tegelikke probleeme ja vajadusi. Veebiuputuse perioodil ehk üleüldises kaugtöö kaoses oskas Marko ka pikki veebikoolitusi sellisel moel läbi viia, et kellelgi ei kadunud huvi ega tekkinud tahtmist liinilt lahkuda. Kõik soovisid mõtteid jagada ja inimesi ka kuulati. Koolitaja tugev külg on konkreetsus, täpsus, lihtsus ja reeglite selgitamine ning nendest kinni pidamine. Tegemist on koolitusega, kus päriselt midagi õpitakse ja millest on tõepoolest abi, sest kõik toimub heatahtlikus ja üksteist toetavas õhkkonnas. Aitäh!

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus

Juhataja Riina Koolmeister