Koolitus „Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Eesmärk:

Praktilise ja puudutava koolituse eesmärgiks on jõustada õpetajaid teoreetiliste teadmiste ja praktiliste näidetega autistlike eripärade ning toimivate autismipedagoogiliste võtete kohta.

Koolituse teemad:

I Autismi olemus

Autism kui neuroloogiline eripära:

 • Sotsiaalse suhtlemise eripärad
 • Kõnearengu eripärad
 • Rutiinivajadus ja ühetaoline mäng
 • Piiratud huvid ja korduvad käitumismustrid
 • Sensoorne ülitundlikkus
 • Emotsionaalne eneseregulatsioon

II Autismipedagoogika

Keskkonna kohandamine ASH õpilase vajadustest lähtuvalt:

 • Hoiakute kujundamine
 • Ruumilise õpikeskkonna kohandamine
 • Struktuuril põhinev õpetamine
 • Kõnearengu toetamine
 • Positiivse käitumise kujundamine
 • Sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste õpetamine
 • Koostöö perega ja tugiisiku kaasamine

Koolitaja: Mari Peets

mari.peets@adamsonkoolitus.com

Tallinna Euroopa Kooli õpetaja, eripedagoog ja tugiteenuste koordineerija

Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor

Autismispektri häirega poja ema

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Küsi hinnapakkumist

  E-POOD