Koolitus oli ülesehitatud koolitatava jaoks mugavalt. Teooria osa ei olnud liiga pikk vaid piisav, et saada teemast ülevaade. Kaks läbitehtud juhtumit andsid koolitusel viibijatele selge pildi, kuidas meetod töötab ja milliseid tulemusi see annab. See aitab tulevikus valida olukordi, kus kovisiooni meetodit kaasutada. Koolitaja Marko oli täpne ja põhjalik. Koolitaja valdab kovisiooni teemat põhjalikult, suhtub oma töösse kirglikult ja suhtleb koolitatavatega avatult.

Lüllemäe Põhikooli direktor


Koolituse teema valik väga hea. Koolitaja professionaalne, koolituse materjalid teaduspõhised. Sain häid praktilisi võtteid konfliktidega toimetulemiseks. Esitlust ilmestas koolitaja hea huumorisoon. Koolituse teema oli praktiline ja igapäevatöös vajalik. Koolitaja valdas teemat ja juhtis auditooriumit. Teadmised, mis sain, on mulle abiks. Väga huvitav loeng nagu stand-up etendus- emotsionaalne, köitev, aeg lendas. Oleks isegi kauem kuulanud. (Koolitus "Konfliktide lahendamine")

Alusharidusjuhtide ühendus

Koolituse tagasisideks ütlen, et jäin väga rahule. Kui muidu juhtub ikka koolitustel mõte kohati uitama minema, siis Haapsalus seda ei juhtunud, olin 100% koguaeg kohal. Koolitus oli kaasahaarav, mõtlemapanev ja sain kindlasti uusi teadmisi, mida oma õpetaja töös rakendada katsun.

Katrin Taniste (Kose GM)

Tänan superhea koolituse organiseerimise eest. Kõik oli väga super, koolituse korraldus oli väga hea (olid piisava aja tagant pausid, koolitus ise oli täiesti piisavalt pikk ja infot sai palju nii meelde tuletamiseks, kui ka uut). Väga-väga mõnus koolitus oli ja jään huviga ootama uusi koolitusi võimalusel Tartus.

OÜ MEJURI (Merike Juus) 

Pärnu Rääma Põhikoolis toimus koolitus “Õpiraskustega õpilane tavaklassis ja õpetaja jõustamine”, kahel päeval. Esimesel päeval olid kaasatud 1.-4. klassi õpetajad ning teisel päeval 5.-9. klassi õpetajad.

Koolitus oli väga huvitav ning arendav. Saime teada erinevaid nippe ja oskusi sellest, kuidas kohandada õppimist vastavalt iga õpilase vajadustele. Õppisime märkama ja analüüsima, millest võivad õpiraskused olla tingitud ja mida nende teadmistega edasi teha.

Tutvusime kovisiooni kahe meetodiga. Oli väga muljetavaldav ning hariv, gruppe ühendav ettevõtmine. Õppisime aja väärtustamist ja üksteisest lugupidamist, olenemata sellest, kui keeruliseks ka mingi konkreetne esiletoodud juhtum osutus. 

Suured tänud koolitajatele!

Pärnu Rääma Põhikooli õppealajuhataja Marika Kruk

Asendushoolduses viiakse läbi väga erinevaid koolitusi väga erinevate koolitajate poolt ning tihti on tunda, et koolitusel kuuldu kas kattub või vahest pole eesmärgipärane ning sel juhul tuleb abiks laiem mõtlemine- kust leida parimatest parim koolitaja, kes oskab leida kontakti väga erinevate isiksustega, samas tunneb huvi asutuse spetsiifika vastu ning aitab ülesehitada koolituse, mis on ülioluliselt vajaduspõhine.
Just sellise koolitaja leidis SA Tilsi Perekodu oma meeskonnale. Koolitusettevõtte Adamson Koolitus koolitaja Marko Adamsoni põhjalik eeltöö tingis selle, et aset leidis imetlusväärne koolituspäev meeskonnale, kus kasu oli tunda juba esimestest tundidest. 

SA Tilsi Perekodu juhataja, Tiia Peebo

Kovisiooni koolitus oli suurepärane. Koolitust viis läbi parim koolitaja, keda olen kuulanud (Marko Adamson). Koolitaja suutis hoida kuulajate huvi ja aktiivset tähelepanu kogu koolituse vältel, kaasas kaasa mõtlema kõiki koolitusel osalejaid.
Marko Adamson on koolitajana hästi positiivne, energiline ja samas hea huumorisoonega. Ta on üks nendest lektoritest, keda kuulates ei tule uni peale ja mõtted ei lähe oma radu uitama, ta hoiab tempot, paneb kuulajad aktiivselt tegutsema ja kaasa mõtlema.
Koolitaja Marko oskab märgata ja toetada.
Türi Põhikooli õppealajuhataja

Protsessil osalenud töötajad on meie lasteaias töötanud tõesti vähest aega ja Sinu väljakutse juhtida kovisiooni oli üsna suur.

Koolitajana - meetodi tutvustamine oli lühike, arusaadav ja visuaalselt hästi esitatud (kujundus tahvlil), samuti Sinu vastused täpsustavatele küsimustele konkreetsed. Sina koolitajana, protsessi juhina olid konkreetne, nõudlik, eemärgile suunav, kokkulepetest kinnipidav sh aega hästi juhtiv. Ma usun, et võin kõigi nimel tänada selle kogemuse eest, teema, mida käsitlesime oli põnev, intrigeeriv ja loodan, et edaspidiselt arusaamatusi vältiv. Noored kolleegid said omavahel koos olles arutleda kindla meetodi abil teemat, mis oleks muidu „õhus olnud“ aga millest ehk võib olla omavahel poleks muidu räägitud nö hall tsoon. (Kovisiooni koolitus)
Mulle väga meeldis rollist lähtuvalt juhtumi arutelu, täpsustavate küsimuste esitamine ja ka palve juhtumi omanikule. 

Tallinna Päikesejänku Lasteaed, Direktor

Meeskonna arengu koosolek: meeldis väga. Sain teada, mis on meie kooli õpetajate mure- ja kitsaskohad, samuti kinnitust, et maadleme paljuski samade muredega. Selliselt probleemide, murede kaardistamine on võttena hõlpsasti rakendatav ka klassijuhatajana.  Kovisioon- soovitan kindlasti. Taas silmi avav kogemus, kuidas muresid lahendada hinnanguid andmata ja ülemäärastesse sõnadesse laskumata - õpetajate tüüpviga. Oma mure rääkija saab reaalselt ka soovitusi ja ettepanekuid, kuidas oma muret lahendama hakata.
Türi Põhikooli õpetaja